Program

Moderator
Niclas Malmberg, Vetenskapsjournalist och vice ordförande Rf VISIR

Inledning
Anna Sibinska, Riksdagsledamot (mp), styrelseledamot Rf VISIR

Utveckling av ungdomars tobak- och cannabisanvändning
– Ulf Guttormsson, Avdelningschef Analys och Metod, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

WHO om de hälso- och sociala effekterna av cannabis
– Maria Renström, f.d Ämnesråd och chef för regeringens ANDT sekretariat och fd expert vid Världshälsoorganisationen.

Tobak och covid-19 pandemin
– Matz Larsson, Överläkare/Docent, Universitetssjukhuset Örebro/Lunds Universitet

Här är länk till seminariet

Läs vidare