Det föreslår socialdemokraten Yasmine Larsson från Skåne i en fristående riksdagsmotion.

I motionen framhåller hon att forskning visar att det uppkommer höga halter av hälsofarliga ämnen i luften i en bil där någon röker. I allt fler länder i världen reagerar lagstiftarna och vill skydda barn från dessa farliga ämnen. Lagar om rökförbud i fordon med barn i har införts i bland annat Sydafrika, Italien, Finland, en lång rad kanadensiska provinser/territorier, kommuner i Kanada, delstater i USA och Australien, kommuner i USA samt i Puerto Rico. Yasmine Larsson påpekar att barns luftrör och lungor inte är färdigutvecklade och därför är känsligare än hos vuxna. Därtill är barns immunsystem sämre utvecklat.
”Barn har också svårare än vuxna att säga ifrån om någon röker i bilen. Friheten för vuxna att kunna röka i sin bil tillsammans med barn kan inte anses vara större och viktigare än barns hälsa och rätten att inte behöva utsättas för skadlig tobaksrök”, skriver hon i motionen. Sverige bör därför se över möjligheten att kriminalisera rökning i bilar och liknande fordon som barn färdas i”, skriver hon i motionen.

Läs vidare