I studien, som har publicerats i The Lancet, analyseras data från Global Youth Tobacco Survey (GYTS) från 2010 till 2018 för att bedöma förekomsten av passiv rökning hos ungdomar i åldern 12–16 år i 142 länder och territorier. Forskarna analyserade också trender i förekomsten av passiv rökning bland ungdomar i 131 länder och territorier mellan 1999 till 2018.

Nästan hälften av alla barn i världen utsätts för passiv rökning och 65 000 barn dör varje år av sjukdomar relaterade till passiv rökning enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Läs vidare