Meningokocker är bakterier som omkring en tiondel av oss bär på utan att veta om det eller bli sjuka av det. Men ibland kan meningokockerna på kort tid leda till en svår infektionssjukdom. Handlar det om hjärnhinneinflammation är symtomen hög feber, svår huvudvärk, kräkningar och hudutslag. Ofta är det tidigare helt friska barn och ungdomar som insjuknar. De flesta blir helt återställda, men sjukdomen kan ge bestående skador som intellektuella problem, dövhet och epilepsi. I värsta fall är sjukdomen dödlig. I Sverige drabbas mellan 80 och 100 personer om året, 5-10 av dem dör. I höstas dog en femårig flicka i Örebro efter att snabbt ha insjuknat i epidemisk hjärnhinneinflammation.

Allvarlig meningkockinfektion kan även drabba blodet,lungorna eller lederna.

Forskare vid the UK Centre for Tobacco Control Studies, University of Nottingham, publicerar nu en studie som visar att både rökning under graviditeten och att barnet utsätts för passiv rökning ökar risken att drabbas av en allvarlig meningokockinfektion. Forskarna har gått igenom 18 internationella studier som granskat eventuella samband mellan passiv rökning och meningokocksjukdom hos barn. Det sammanvävda resultatet visade att barn som utsätts för passiv rökning hemma löper dubbelt så stor risk som andra barn för allvarlig meningokockinfektion. För barn under fem år var riskökningen ännu större. Och för barn vars mödrar rökt under graviditeten var risken tre gånger så stor som för barn till rökfria mammor.

Studien har publicerats av den vetenskapliga tidskriften BioMed Central.

Länk till tidskriftens sammanfattning av studien.

Läs vidare