– Vårt tema är att barnets rätt till tobaksfrihet är vuxnas ansvar, berättar projektledare Lotta Jansson.

Bakom temat ”Barns rätt är vuxnas ansvar” ligger kunskapen om att det inte räcker med aldrig så goda insatser av föräldrar och skola för att ge barn en tobaksfri uppväxt. Det krävs även ett brett stöd av hela vuxensamhället som helhet i form av lagstiftning, policybeslut, riktlinjer, opinionsbildning och annat arbete med attityder.

Projektet Tobaksfria Barn syftar till att bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om varje barns rätt till tobaksfri uppväxt och att det är vuxnas ansvar att se till att göra detta möjligt – helt i linje med tobakskonventionen – men även med barnkonventionens intentioner.

Projektet samordnas av Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – där projektledaren Lotta Jansson sitter som en administrerande spindel i nätet. Arbetet drivs framåt med hjälp av en styrgrupp där företrädare för flera medlemsorganisationer ingår. I satsningen ingår åtta delprojekt där olika av organisationerna är ansvariga.

– Det är väldigt roligt att så många olika aktörer har engagerat sig. Det gör att vi får olika intressanta inriktningar inom temat, säger Lotta Jansson, som är hälsopedagog och har arbetat med tobaksprevention, främst inom Stockholms läns landsting, sedan 2001.

– Det är kul att få pröva nya arbetsformer och samarbeta med eldsjälar i ideella organisationer, säger hon.

– Många bra och spännande aktiviteter är på gång i projektet och jag ser inte minst fram emot hösten då de flesta av aktiviteterna kommer att genomföras.

En av de första aktiviteterna genomförs dock redan vid den nationella tobaksförebyggarkonferensen om Rökfritt Sverige 2025 12-13 juni. Då kommer en informationsmonter om projektet att finnas på plats.

Läs vidare