Dessa fakta framgår av den amerikanska Surgeon General´s rapport om tobaksprevention bland unga som publicerades tidigare i år. Organisationen Tobacco Control Legal Consortium sammanfattar nu rapporten i en läsvärd skrift; ”Cause and Effect/Tobacco Marketing Increases Youth Tobacco Use”.

I sitt förord konstaterar Tobacco Control Legal Consortium att Surgeon General´s rapporter har en lång tradition av att vara banbrytande för det tobaksförebyggande arbetet i världen. År 1964 gav Surgeon General ut den rapport som en gång för alla bevisade att rökning orsakar lungcancer och andra sjukdomar samt att tobaksindustrin försökt dölja detta faktum. Ett annat exempel är rapporten om skadorna av passiv rökning som kom 1986 och som även den innehöll bevis för mörkläggning av fakta från industrins sida.

2012 års rapport om effekterna av marknadsföring av tobak på ungas tobaksvanor följer denna tradition. Den visar bort alla tvivel att marknadsföringen ökar ungas rökning och att tobaksbolagen försöker hävda motsatsen.

Den sammanfattande skriften från Tobacco Control legal Consortium lyfter fram huvuddragen och de tyngsta fakta i rapporten. Här kan skriften laddas ned som pdf-fil.

Läs vidare