Lagen påbjuder rökfria miljöer och begränsningar i marknadsföring och försäljning av tobak med bl a exponeringsförbud för tobak på säljställen. Förändringarna ska införas i etapper.

Sedan tidigare finns en lag om varningsbilder på cigarettpaketen som träder i kraft i maj.

Den första etappen i den nya lagen gäller från 1 juli och innebär rökförbud i skolor och andra utbildningsinstitutioner, i statliga och kommunala byggnader, där rökrummen försvinner, på lekplatser och badstränder, på sportarenor, i sjukvårdsanläggningar och i gemensamma utrymmen i flerfamiljshus.

Från juli 2014 vidgas rökförbudet att gälla alla arbetsplatser, hotell och restauranger, barer och kaféer. Förbudet gäller också i köpgallerior, på allmänna kommunikationer i fråga om långresor med tåg, flyg och fartyg, i tätorternas pendeltrafik, och på hållplatser och plattformar på järnvägsstationer. Särskilda rökplatser kommer att ordnas på minst 15 meters avstånd från stationsingångar och liknande.

För tobaksbolagen gäller skärpta regler med förbud för reklam och sponsring och för att dela ut tobak som gåvor i alla sammanhang. Till inskränkningarna hör också ett exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställen.

Försäljning av tobak förbjuds i sjukvården, i skolor och i anläggningar för sport och kultur, på järnvägsstationer och flygplatser.

Ytterligare inslag i den ryska tobakslagen är att inrätta ett effektivt spårningssystem för illegal tobak. Det blir också förbjudet att visa rökningsscener i nya filmer och tv-program. När gamla filmer eller tv-program med rökning visas måste information om tobakens skadeverkningar vara med.

Med den nya lagen följer Ryssland rekommendationerna i WHOs ramkonvention för tobakskontroll och gör det med en av Europas radikalaste tobakslagar.

Läs vidare