1 216 ungdomar i åldrarna 13-17 år deltog i studien där de bl.a. fick ”shoppa” i virtuella livsmedelsaffärer. De blev lottade till att handla i en av sex olika typer av virtuella affärer. I några skyltades tobaksprodukter öppet (som exempelvis i dagens affärer i Sverige), i andra förvarades de dolda i skåp. I några förekom tobaksreklam, i andra inte.

Under deltagarens shoppingrunda i affären registrerade forskarna eventuella försök att handla tobaksprodukter. Efteråt fick deltagaren svara på ett antal frågor.

Resultatet av studien visar att ungdomarna var mindre medvetna om att tobaksprodukterna fanns att köpa när de inte skyltades öppet. Det var också betydligt lägre sannolikhet för att de skulle försöka köpa tobak.

Forskarna drar slutsatsen att exponeringsförbud kan minska risken för att ungdomar börjar med tobak.

Länk till tidskriftens sammanfattning av studien.

Länk till organisationen Tobacco Free Kid´s information om exponeringsförud och dess effekter.

Läs vidare