År 2001 var Island först i världen med att lagstifta om att tobaksvaror ska förvaras dolda där de säljs och att affärerna inte får göra reklam för dem. Sedan dess har minst 20 länder (2016) infört så kallade exponeringsförbud för tobaksprodukter.

WHO publicerade i fjol en rapport om det internationella forskningsläget när det gäller exponeringsförbud. Rapporten visade att det redan fanns gott om vetenskapligt stöd för att förbjuda tobaksskyltning på säljställen, inte minst genom undersökningar som ger bevis för att exponeringsförbud förebygger tobaksdebut bland unga.

I den nya studie som Tobacco Control nu publicerar har forskarna använt data om 77 länder under åren 2007-2014. Med hjälp av beräkningsmodeller har de undersökt hur andelen rökare bland vuxna förändras när länder inför exponeringsförbud.

Slutsatsen är att exponeringsförbud kan minska rökningen bland vuxna kvinnor med i genomsnitt 9% och bland män med 6%.

I Sverige övervägs exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställen för närvarande av Socialdepartementet som förbereder ett förslag om tobakslagändringar.

Läs vidare