Rapporten visar bland annat att det finns ett samband mellan ungas begränsade fritid och umgänge och deras konsumtion av alkohol samt cigaretter. Det rapporterar A Non Smoking Generation.

Läs vidare