Sist ut i Australien att införa förbudet blir Northern Territory, där många tillhör Australiens ursprungsbefolkning. Området har Australiens högsta röksiffror. Enligt Robyn Lambley, hälsominister i Northern Territory, orsakar rökning vart femte dödsfall bland människor som tillhör ursprungsbefolkningen.

– Vi fortsätter att kämpa mot tobaksbruket som orsakar sådana påtagliga hälsoproblem, kommenterar hon.

Den nya lagen börjar gälla i december. Passagerare och förare som röker i en bil med barn under 16 år i kommer att omedelbart kunna bötfällas.

Läs vidare