Förbudet är ett resultat av den lagändring som infördes från 1 juli och som förutom perrongerna omfattar rökfritt vid entréer till vårdinrättningar, och även entréer till andra byggnader där allmänheten har tillträde.

Enligt den nya lagen ska det vara rökfritt i och omkring skolor och förskolor.

De vidgade rökförbuden är en del i den nationella strategi som den norska regeringen tillämpar och vars uttalade mål är en framtid utan tobak.

Norge införde rökfria serveringar år 2004 och ett exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställen från 2012. Avsikten var att exponeringsförbudet skulle ha trätt i kraft 2011, men det försenades av en rättsprocess som Philip Morris inledde i ett försök att stoppa förbudet.

Hälsoskälen för exponeringsförbud ansågs av domstolen väga tyngst av alla argument, varför tobaksbolaget förlorade och förbudet kunde införas.

Danmark införde rökfria perronger sommaren 2014.

Läs vidare