Gerard Hastings är en av de internationella gästföreläsarna vid konferensen För ett rökfritt Sverige 2025.

I sin presentation framhöll han att en brittisk undersökning visar att det går att nästan halvera andelen unga som någonsin rökt och deras kännedom om tobaksmärken.

– Det är både fullt möjligt och viktigt att angripa industrin. Det är dessutom precis det som allmänheten vill. Ni kan få det att hända, uppmanade Gerard Hastings de församlade på konferensen.

Han betonade att den kraftfulla marknadsföringen från bolagens sida med varumärkesplacering, kommunikation via sociala medier och uttänkta budskap på tobaksprodukter ger effekt bland just unga.

– Vi ser hur de kommunicerar med rosa färger för att attrahera flickor eller ”cool” paketering generellt. Industrin vill påverka identitet, ideal och göra oss osäkra med dessa signaler, menade Hastings.

Han hänvisade bland annat till en kalifornisk studie bland små barn 3-5 år som fick morötter i olika förpackningar. Den som hade den välkända loggan McDonalds ansågs godast av barnen.

– De flesta tyckte att dessa morötter smakade bäst, men framför allt de som hade utsatts för företagets marknadsföring. Det är en ren skandal i hur bolagen påverkar barn, sa Gerard Hastings.

Forskning visar att just barn är särskilt sårbara för denna typ av så kallad social marknadsföring.

– 88 procent av alla rökare börjar också innan de fyller 21 år, konstaterade Hastings.

Samtidigt återkom han flera gånger till budskapet att det går att göra något åt utvecklingen genom exempel från en stor brittisk studie, Young Persons Tobacco Control Study, om unga 11-16 år. Studien, som är finansierad av Cancer Research i Storbritannien, har under åren 2002-2016 granskat hur barn och ungas syn på tobaksmärken förändrats i takt med nya lagstiftningar och interventioner införts.

– Studien visar hur olika restriktioner kring marknadsföring av tobak i landet gett framgångar. Här får man hopp. Under 2002 kände 80 procent av de unga till varje tobaksmärke, men siffran sjönk till 47 procent 2016. Andelen barn som någonsin rökt minskade från 40 procent till 20 procent under samma period.

Läs vidare