I studien från King’s College London och Action on Smoking and Health fick 2469 slumpmässigt utvalda 11- 18-åringar och 12 026 vuxna förhålla sig till tre olika e-cigaretter i tre olika typer av förpackningar. En förpackning var vit och neutral, en grön med varumärkets namn på och en var kommersiell med lockande färger, bokstäver och bilder.

Studien visar att unga tappar intresset om produkten inte har en spännande förpackning, medan förpackningen inte spelade någon roll för de vuxna. Forskarna slutsats är att man genom att använda neutrala paket kan få bort intresset för e-cigaretter från unga utan att det påverkar vuxna rökare som kan tänka sig att gå över till e-cigaretter. 

Läs mer här

Läs vidare