– Ett dåligt resultat, sägerHoa Tran på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i ett pressmeddelande.

Under en vecka i april gjordes 85 kontrollköp av tobak i Västerås. En tredjedel av handlarna frågade inte efter legitimation när ungdomar ville köpa cigaretter eller snus.Kontrollköpen gjordes av fyra ungdomar som fyllt 18 år men som kan uppfattas som yngre. Syftet med kontrollköpet är att testa om det går att köpa tobaksvaror utan att visa legitimation.

Att sälja tobaksvaror till någon som är under 18 år är straffbart. Det är alltid den som lämnar ut varan som är personligen ansvarig för att inte någon under 18 år köper tobak. Man kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

– Vi var tre miljö- och hälsoskyddsinspektörer som tillsammans med fyra ungdomar besökte butikerna. Tyvärr lyckades ungdomarna köpa cigaretter eller snus från cirka 30 butiker. Där flera stora aktörer och affärskedjor är representerade, säger Hoa Tran.

I de butiker där ungdomarna inte behövde visa legitimation gick inspektörerna direkt tillbaka till butiken med varan och gjorde ett återköp. Den som sålde tobaksvaran blev informerad om att det var ett kontrollköp.

– Syftet med kontrollköp är att kontrollera om verksamheten har en fungerande egenkontroll. Det är en metod som ska hjälpa till att förbättra rutinerna för ålderskontroll i butikerna, förklarar Hoa Tran.

– Vi kommer att göra uppföljande kontrollbesök hos de butiker som inte frågade efter legitimation.

Läs vidare