Över hela världen tvingas barn i fattiga familjer att arbeta på tobaksfälten där de utsätts för farliga bekämpningsmedel och risk för nikotinförgiftning vid kontakt med tobaksbladen. I många länder används barn som arbetskraft även i vidareförädlingen av tobaksvaran till olika typer av tobaksprodukter.

I fjol uppmärksammade organisationen Human Rights Watch förhållandena för barn på amerikanska tobaksfarmer. Barn på farmer i Kentucky, North Carolina, Tennessee och Virginia intervjuades i rapporten Tobacco´s Hidden Children. 141 barn och ungdomar i åldrarna 7-17 år deltog. Undersökningen visar att barn i tobaksodlande amerikanska familjer tvingas hjälpa till i arbetet med tobaken för att förbättra familjens ekonomi. Barnarbetarna drabbas också ofta av symtom på nikotinförgiftning; bl.a. andningssvårigheter och illamående.

Amerikanska barn får, enligt lagen, inte arbeta på skoltid, men det finns ingen lag som hindrar barnarbete i jordbruket på andra tider. Många av ungdomarna i rapporten berättade om långa arbetsveckor till minimal lön.

Organisationen Avaaz.org har nu startat en namninsamling på internet mot barnarbetet inom tobaksodlingen i USA. Organisationen siktar på att få in 50 000 underskrifter till stöd för kravet på lagändringar och ser ut att lyckas eftersom stödet växer snabbt.

Även i bland annat Malawi, en av de nationer som är allra mest ekonomiskt beroende av tobaksproduktion, har barnarbetarnas situation uppmärksammats. Hittills har det dock inte lett till några praktiska förbättringar visar detta reportage.

Läs vidare