Truth Initiative har granskat hur tobaksbruk visas i tv och strömmade program i USA. I rapporten While You Were Streaming: Nicotine on Demand, analyseras hur tobak skildras i de 15 mest populära strömmade programmen bland 15–24-åringar i USA under 2020.

Enligt rapporten exponerades 27 miljoner ungdomar för rökning och e-cigaretter enbart från streamingprogram. 60 procent av ungas favoritprogram innehöll scener med tobak och 64 procent av de populäraste serierna bland ungdomar skildrade tobaksbruk.
Trots att Netflix 2019 antog en tobaksfri policy var tjänsten värst för fjärde året i rad.

Truth Initiative är USA:s största ideella folkhälsoorganisation.

Läs vidare