Stefan Åberg, ANDT-samordnare i kommunen, berättar att det finns information om många områden på hemsidan, varav tobak är en. I verktygslådan finns åldersanpassat lektionsmaterial, statistik, kontaktuppgifter, styrdokument samt föräldrastödsmaterial som skolpersonalen kan använda sig av vid mötet med elevers vårdnadshavare. Dessutom föreslås olika utbildningar och annat som är relevant och aktuellt inom området.

Uppskattat material är:

  • Råd till föräldrar. Tanken med denna flik är att skolpersonalen ska skriva ut materialet som stödmaterial när de träffar t.ex. elev, elev med föräldrar, på föräldramöten och att informationen finns utskrivet på strategiska platser .
  • Lektionsmaterialet finns till olika åldersgrupper
  • Affischer som bygger på det hälsofrämjande och faktainformation inom olika områden

Verktygslådan är till för att underlätta skolpersonalens arbetare men även till för andra yrkesgrupper som träffar ungdomar eller är intresserade av ANDTS frågor.

– Vi har många bollar igång inom tobak. Till exempel skapar  elever rökförbudsskyltar som kommer att vara uppsatta på skolorna. De skapar också tobaksfilmer med mobilkamera samt filmar med en riktig kamera. Dessa projekt är en succé, när det är klart kommer det läggas ut på nätet

Läs mer och botanisera i verktygslådan här

Exempel på filmprojekt som gjorts: Happy birthdayfilm från Helsingborg

P.S Lämna gärna feedback till Helsingborgs stad, om på hemsidans innehåll. Verktygslådan tar tacksamt emot tips om bra material eller annat som passar in på hemsidan.

Läs vidare