Nyheterna är:

  • Användning av elektroniska cigaretter är förbjudet på alla ställen där rökning är förbjuden.
  • Man får inte sälja e-cigaretter till någon under 18 år.
  • Det är förbjudet att röka (och använda e-cigaretter) på lekplatser.
  • Man får inte röka i ett fordon där barn färdas.

Att e-cigaretter hädanefter omfattas av rökförbuden i offentliga rökfria miljöer är, enligt hälsoministeriet för att ”skydda människor mot potentiella risker med e-cigaretter”. Sådana risker kan, enligt ministeriet, finnas på grund av giftiga eller cancerframkallande ingredienser som propylenglykol, glycerin och nikotin som finns i e-cigarettvätskan.

Läs vidare