Det som behövs är, framhåller WHO, en bred, stark, nationell tobakslag med regler om rökfrihet, som skyddar Kinas 1,34 miljarder invånare från passiv rökning.

– Kinas tobaksberoende tär fruktansvärt på hälsan i landet, på samhället och på dess ekonomi. Och det är inte bara Kinas rökare själva som skadas, utan också deras vänner, familjer och andra omkring dem. Siffrorna för exponering för passiv rökning är extraordinärt höga, med föröeande konsekvenser för dem som drabbas, säger Bernard Schwartländer, WHO-representant i Kina.

– Men det behöver inte vara på det här sättet. Det finns en lösning – och den börjar med beslut om en nationell lag om rökfria miljöer. Det är det enda sättet att effektivt skydda hela Kinas befolkning från skador på grund av tobaksrök, och vår rapport visar det akuta behovet av en sådan lag.

Enligt rapporten är Kina världsledande när det gäller passiv rökning. Varje dag utsätts 740 miljoner människor som inte själva röker för andras tobaksrök. Av dessa är 182 miljoner barn. 100 000 människor i landet dör varje år på grund av passiv rökning. Det finns offentliga inomhusmiljöer där tobaksröken gör luften mer förorenad än utomhusluften, även dagar när luftföroreningarna är som värst.

En hoppingivande utveckling har dock redan börjat. Den 1 juni i år trädde en lag om rökfria miljöer i kraft i huvudstaden Beijing. Den kräver hundraprocentig rökfrihet i alla allmänna inomhusmiljöer, vilket inbegriper arbetsplatser, restauranger, hotell och flygplatser.

Läs vidare