WHO-rapporten, Tobacco Control To Improve Child Health And Development, efterlyser ökad medvetenhet bland dem som arbetar med barn samt politiska beslutsfattare om vikten av starka tobaksbekämpningsåtgärder för att skydda barns hälsa och utveckling. Dessa åtgärder inkluderar förbud mot tobaksreklam, 100 procent rökfria miljöer och höjda skatter på tobak.

Mammans rökning under graviditeten ökar risken för att få för tidigt födda barn, dödfödda barn, barn med fosterskador och plötslig spädbarnsdöd. Även exponering för andrahandsrök under graviditeten är kopplad till en ökad risk för dödfödda barn och en ökad risk för medfödd missbildning, enligt rapporten.

Andrahandsrök dödar cirka 1,2 miljoner människor varje år. 65 000 av dessa är förebyggbara dödsfall bland barn och ungdomar under 15 år.

Även användningen av rökfri tobak under graviditeten ökar risken för att få dödfödda barn, för tidigt födda barn eller att barnet har låg födelsevikt.

Barn som växer upp med att viktiga vuxna i dess omgivning använder tobak har dessutom nästan 70 procent ökad risk att själva bli tobaksanvändare, vilket ökar risken för allvarliga hälsoskador under hela livet, enligt rapporten.

Läs vidare