Ungdomar världen över är tobaksindustrins nya kunder och därigenom föremål för marknadsföring och andra insatser med syfte att få dem att börja använda tobaks- och nikotinprodukter. I Indonesien använder många ungdomar tobak – men där ligger ungdomarna även bakom mycket av motståndet mot tobaksbruk.

The Indonesian Youth Coalition for Tobacco Control (IYCTC) kämpar för förändring. De har hållit offentliga demonstrationer mot internationella tobakssponsrade evenemang och organiserat seminarier, sociala massmöten och offentliga kampanjer för att Indonesien ska ratificera tobakskonventionen. De har bland annat också drivit på för att tobaksreklam ska förbjudas helt.

Det framgår av en artikel i East Mojo.

Läs vidare