Under mötet kommer bland annat tobaksindustrins fokus på nya nikotinprodukter att diskuteras, och att tobaksbruket är mer utbrett bland socioekonomiskt utsatta grupper.

Läs hela inbjudan och anmäl dig här

 

 

Läs vidare