Den frågan ställer organisationerna A Non Smoking Generation och Psykologer mot Tobak nu i ett gemensamt pressmeddelande. De framhåller att en utveckling av skolans tobaksförebyggande arbete är nödvändigt om dagens sjuåringar ska slippa tobaksbrukets förödande hälsoeffekter. De välkomnar också Skolverkets nya utbildningssatsning för att stödja skolornas arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Länk till pressmeddelandet.

Läs vidare