16551 ungdomar i Tyskland, Island, Italien, Nederländerna, Polen och Skottland deltog. Deras genomsnittsålder var 13,4 år. Forskarna besökte ungdomarnas skolor i november 2009 och juni 2010. De genomförde enkätundersökningar om ungdomarnas tobaksvanor och om i vilken utsträckning varje tonåring sett filmer med rökscener.

I genomsnitt 29 procent av ungdomarna hade prövat att röka. Analysen visade att det fanns ett tydligt, dosberoende samband mellan att se filmrökning och att själv börja röka. De ungdomar som sett mest filmrökning hade ungefär dubbelt så hög risk att börja röka som de som sett minst rökning på film.

Sambandet syntes i samtliga sex länder.

Länk till Thorax´ sammanfattning av studien.

Läs vidare