– Vi som ligger bakom boken tror att den kommer att öka förståelsen för andra myndigheters arbete, men också att den ska leda till ökade möjligheter för oss att samverka och utbyta information med varandra, säger Pia Bergman, rikssamordnare inom instansen mot grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket.

Handboken heter Tobak – myndigheter, verktyg och befogenheter. Den ska varaett hjälpmedel till personer ute på fältet som övervakar och kontrollerar tobaksförsäljningen. Boken beskriver de verktyg som finns och de regler som gäller. Den tar upp myndigheters och kommuners möjligheter, men också begränsningar.

Den illegala tobakshandeln är en viktig inkomstkälla för kriminella. En rad myndigheter samt kommuner utövar tillsyn, men utifrån olika lagstiftning (skatter, varningstexter på tobaksprodukter, försäljning till minderåriga …). Samverkan mellan myndigheter och kommuner är därför nödvändig för en effektiv tillsyn och för att motverka illegal tobak.

Handboken har getts ut av Kronofogden, Skatteverket, Länsstyrelserna, Tullverket, Sveriges kommuner och landsting, Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Folkhälsomyndigheten och Konsumentverket.

Ladda ned handboken på Skatteverkets hemsida.