Ett enormt utbud av smaker erbjuds på e-cigarettmarknaden. Exemplen ovan är hämtade från en av alla svenska internetsajter som säljer e-cigaretter och påfyllningsvätskor till dessa.

I USA varnar nu hälsoexperter för denna explosion av smaksatta nikotinprodukter, främst e-cigaretter och cigarrer.

”Dessa smaksatta produkter underminerar nationens ansträngningar att minska ungas tobaksanvändning och utsätter en ny generation barn för risken för nikotinberoende och de allvarliga hälsoskador som följer av tobaksbruk”, skriver fem organisationer som nu tillsammans publicerar rapporten The Flavor Trap/How Tobacco Companies Are Luring Kids with Candy-Flavored E-cigarettes and Cigars.

Rapporten ges ut av American Academy of Pediatrics (barnläkare), Cancer Action Network, American Stroke Association/American Heart Association, American Lung Association och Campaign for Tobacco-Free Kids. De kräver att den ansvariga myndigheten FDA får införa en strikt reglering av smaktillsatserna i e-cigaretter och liknande produkter.

Sedan 2009 är cigaretter med godis- och fruktsmaker förbjudna i USA – en lagstiftning liknande den som nu införs i Sverige och övriga EU. Andra tobaks- och nikotinprodukter omfattas inte av smakförbudet, vilket är en annan parallell med den amerikanska och europeiska (även svenska) lagstiftningen.

I rapporten dokumenteras den stora tillgängligheten på smaksatta e-nikotinprodukter även för barn, att dessa är mycket populära bland unga och att detta till stor del beror just på smakerna. Rapportens författare framhåller att tobaksbolagen designar och marknadsför den här typen av produkter som ”startprodukter” för unga, i syfte att göra dem till tobakskonsumenter.

Det förbud mot smaktillsatser i cigarrer och e-cigaretter som krävs i rapporten, finns inte heller i den nya svenska tobakslagen eller i det förslag till ny e-cigarettlag som den svenska regeringen nyligen lade fram.

Några fakta från rapporten:

  • Det finns e-cigaretter i över 7 700 olika smaker på marknaden, hundra nya smaker tillkommer varje månad.
  • Enligt en nationell amerikansk studie var e-cigaretter den första tobaksprodukten för 81 procent av de ungdomar som använt tobak.
  • 81,5 procent av de unga som använder e-cigaretter anger smaken som det främsta skälet att välja dessa produkte
Läs vidare