– Vi vill få upp frågan om en tobaksfri skoltid på agendan. De flesta skolor är i dag en riskmiljö för tobaksbruk men vi vill skapa en skyddande miljö, säger Ann- Therése Enarsson, A Non Smoking Generations styrelseordförande.

Alla skolgårdar ska vara helt rökfria. Förbudet mot rökning gäller sedan 1994. Ändå visar kartläggningar att det röks på en majoritet av skolor runt om i landet. På många skolor handlar diskussionen om var man får röka, i stället för att man som minderårig inte ska röka överhuvudtaget.

A Non Smoking Generation kommer att under tre års tid (2015 – 2017) driva projektet Tobaksfri skoltid NU! tillsammans med minst tre kommuner och ett friskoleföretag. Inom ramen för projektet finns också aktiviteter som syftar till att sprida kunskap om verkningsfulla verktyg och arbetsmetoder.

Läs vidare