Det nyzeeländska lagförslaget har varit ute på remiss. Remissrundan avslutades i fredags. Bland remissvaren finns det från forskare vid Otago University, med professor Janet Hoek som huvudförfattare.

Janet Hoek ingår i ett forskarnätverk som bildats för att stödja regeringens arbete med att göra Nya Zeeland rökfritt till år 2025. I fjol besökte hon Stockholm på inbjudan av Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.I det nu aktuella remissvaret uppmanar hon och hennes kollegor sin regering att vara mer radikal än hittills när den nya lagen utformas. Forskarna framhåller att Nya Zeeland nu har chansen att utveckla en unik reglering som kan sätta en ny standard för andra länder.

Ett av forskarnas förslag är att inte bara förpackningens utseende utan även själva cigaretternas ska standardiseras. De vill ha helt bruna cigaretter som alla ska vara lika långa och ha samma diameter, oberoende av märke.

– Vita cigaretter skapar intryck av en renhet som är en total motsats till de sjukdomar som rökning orsakar och vidmakthåller myter om att rökning inte är lika skadligt som myndigheterna påstår, säger Janet Hoek till Otago Daily Times.

Hon och hennes forskargrupp har i sin forskning visat att man kan göra cigaretter betydligt mindre attraktiva genom att ändra deras färg.

Ett annat av förslagen är att tillverkningslandet inte ska få stå på förpackningen eftersom forskning visar att sådan information påverkar konsumentens intresse för produkten. Dessutom anser forskarna att hälsovarningarna på tobaksförpackingarna behöver utvecklas för att bli mer effektiva.

– Vi rekommenderar att varningarna även innehåller teman som det oattraktiva i att röka, tobaksindustrins arbetsmetoder och effekterna av passiv rökning på barn och sällskapsdjur, säger Janet Hoek.

Forskarna vill också att även förpackningar för rulltobak ska standardiseras.

Läs vidare