En rad tidigare forskningsstudier har visat att marknadsföring av tobak på säljställen ökar ungas experimenterande med rökning, liksom den ökar vuxna rökares intresse för att köpa tobak. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att länderna förbjuder marknadsföring av tobak där den säljs. År 2012 hade 67 av 225 länder infört förbud mot tobaksannonsering på säljställen. Bara 17 länder hade infört exponeringsförbud, det vill säga förbud mot att skylta med tobaksvaror. I Sverige är det tillåtet både med tobaksannonsering och att skylta med tobak på säljställen. En pågående statlig utredning ska dock på regeringens uppdrag inom kort ge sin syn på att införa förbud mot sådan marknadsföring i vårt land.

I den nya forskningsstudien jämförde forskarna 130 länders lagstiftning om marknadsföring på säljställen med ungdomars tobaksvanor i respektive länder. Forskarna undersökte om det finns något samband mellan förbud mot tobaksannonsering på säljställen och ungas experimenterande med tobak.

Resultatet visade en tydlig minskning av ungdomsrökningen i länder med förbjud mot tobaksreklam i butiker och på andra säljställen. I genomsnitt var minskningen 31 procent. Rökningen minskade både bland pojkar och bland flickor.

Forskarna konstaterar att länder som ännu inte infört den här typen av reklamförbud har möjlighet att minska ungas rökning genom att göra det.

Läs vidare