Strategin ska diskuteras och fastställas vid ett möte i Köpenhamn 15-18 september. Den tar upp en rad områden som är viktiga för att förbättra barns och ungdomars hälsa nu och i framtiden. Att skapa en tobaksfri generation lyfts fram som ett nyckelområde. WHO:s Europakontor menar att det är ett realistiskt mål eftersom röktrenderna går ned bland vuxna och bland ungdomar i Västeuropa.

Fast det finns orosmoln, påpekar Kristina Mauer-Stender, programchef för tobaksprevention i WHO/Europa:

– Dels röker 18 procent av ungdomarna i Europa fortfarande minst en gång i veckan och dels syns en ökad rökning bland tonårsflickor i Östeuropa. I östra Europa har fler kvinnor nu blivit ekonomiskt oberoende och rökning har kommit att symbolisera kvinnlig frigörelse, säger hon.

Kristina Mauer-Stender menar att Europas länder bör möta dessa utmaningar med hjälp av åtgärderna i den internationella tobakskonventionen. På så sätt är det fullt möjligt, anser hon, att de som föds år 2000 eller senare växer upp till tobaksfria vuxna som når medelåldern på en kontinent där tobaksbruk är sällsynt och där barn växer upp helt utan att exponeras för tobak.

De av tobakskonventionens åtgärder som särskilt bör prioriteras är, anser WHO/Europa att hålla tobaksskatterna höga, förbjuda tobaksreklam och införa standardiserade (neutrala) tobaksförpackningar med avskräckande bilder på. Dessa är åtgärder som är bevisat effektiva för att göra tobak mindre lockande för unga personer. Även rökfria offentliga miljöer är viktiga eftersom denna åtgärd både skyddar mot passiv rökning och hjälper till att göra rökning till något onormalt.

Läs vidare