Rekommendationerna är ett resultat av den pågående rapporteringsprocessen om hur staterna lever upp till FN:s konvention om barns rättigheter.

Det skriver Unfairtobacco på sin webbplats.

Läs vidare