Att rökstopp efter en hjärtinfarkt kan rädda liv är välkänt, men om även snusare har nytta av att bli tobaksfria efter en infarkt har aldrig tidigare undersökts.

– Snusets kända blodtrycks- och pulshöjande effekter har dock talat för att fortsatt snusning kan innebära en oönskad extra belastning på hjärtat efter en hjärtinfarkt. Dessutom pekar tidigare studier på att snusare har en ökad risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång, säger Gabriel Arefalk.

Studien omfattar närmare 21 000 patienter som överlevt en hjärtinfarkt. Två månader efter infarkten snusade fortfarande 1 799 av patienterna medan 675 hade slutat snusa. Under de drygt två år som patienterna följts upp sedan dess dog 69 av snusarna och 14 av de före detta snusarna.

– Våra resultat talar för att snusare som slutade snusa efter sin hjärtinfarkt gjorde ett klokt val. Eftersom personer som lyckas sluta snusa också är mer benägna att genomföra andra livsstilsförändringar är det dock svårt att ta reda på den renodlade snusstoppseffekten, säger doktoranden Gabriel Arefalk, Uppsala universitet, till Upsala Nya Tidning.

Han framhåller att fortsatt forskning behövs för att få ett säkert vetenskapligt underlag för att rekommendera snusstopp till patienter som haft hjärtinfarkt.

Läs vidare