Snustillverkarens ansökan hos FDA gäller dels att få skriva på snusdosorna att snus är mycket mindre farligt än rökning och dels att få ta bort varningstexter som säger att snus orsakar muncancer, tandköttssjukdomar och tandlossning. Swedish Match ser stora affärsmöjligheter i att få marknadsföra sig på detta sätt på den gigantiska amerikanska marknaden.

FDA:s rådgivande kommitté har i två dagar diskuterat bolagets ansökan och frågat ut experter. Under fredagens avslutande omröstning röstade kommittén nej till de förändringar som Swedish Match begärt.

Kommittén ansåg att bolagets förslag till ny varningstext inte ger en korrekt bild av hälsoriskerna med snus. Kommittén var enig om att det inte finns bevis för att snus inte orsakar tandlossning och tandköttssjukdomar. På vissa andra punkter gick meningarna isär inom kommittén.

FDA följer för det mesta råden från sina vetenskapliga kommittéer. Beslutet om snustillverkarens ansökan ska fattas i sommar.

Läs vidare