Lagen om rökfria offentliga inomhusmiljöer i England trädde i kraft i juli 2007. Under det första året med lagen sjönk inläggningarna av barn med astma med 12,3 procent. Sedan dess har nedgången fortsatt år för år, vilket visar att de positiva effekterna av lagändringen håller i sig.

Forskare vid Imperial College i London har analyserat statistik från den offentliga hälso- och sjukvården, National Health Services, NHS. Analysen visar att det offentliga rökförbudet ledde till 6 802 färre sjukhusinläggningar på grund av astma bland barn under lagens första tre år.

Ett barn av elva i England har astma. Innan rökförbudet infördes ökade inläggningarna med ett par procent om året. Trenden vände så snart den nya lagen börjat gälla. Vändningen märktes bland både pojkar och flickor och bland barn i alla olika åldrar. Den märktes också i både rika och fattiga områden och både på landsbygden och i städerna. Liknande minskningar av allvarliga astmaanfall bland barn efter införande av lagstiftning om rökfria miljöer har tidigare registrerats i såväl Skottland som USA. Det engelska rökförbudet har även minskat antalet sjuksinläggningar på grund av hjärt-kärlsjukdom.

– Våra resultat är goda nyheter för England och borde uppmuntra länder där rökning på offentlig plats fortfarande är tillåten att införa liknande lagstiftning, säger forskaren Christopher Millet, som ledde studien, till tidningen The Telegraph.

Länk till sammanfattningen av studien i Pediatrics

Läs vidare