Svensk lagstiftning ger för dåligt skydd

Det finns lagstiftning som är till för att skydda barn från tobaksrök, marknadsföring av tobak och för att hindra dem från att få tag på tobak. Lagstiftningen om rökfria skolgårdar, förbud mot försäljning till minderåriga och annonsförbudet är bra exempel på det. Rökförbud i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger och lekparker införs under 2019 och är nya viktiga steg på vägen till ett samhälle med tobaksfria barn.

Men fortfarande finns det luckor i lagstiftningen, och ett allvarligt problem är att tillsynen ofta har stora brister. Barn utsätts fortfarande för passiv rökning. Våra barn nås också av tobaksindustrins marknadsföring, t.ex. genom sociala medier, i butiker och på festivaler. De har lätt att få tag på tobak, bland annat genom internetköp och genom att äldre personer köper ut åt dem.

Sverige bör därför ta större kliv framåt och gå längre än tobakskonventionen minimi-rekommendationer.

  • Satsa stort på att förbättra tillsynen av de regler som finns.
  • Inför standardiserade paket och exponeringsförbud av tobak i butiker.
  • Förbjud rökning i bilar där barn färdas.
  • Tobakslagen bör revideras för att även inkludera utbildnings- och informationssatsningar som en del av det tobaksförebyggande arbetet utifrån barnets rätt till information kring sin hälsa.
  • Skollagen bör tydliggöra skolans skyldighet att arbeta förebyggande i tobaksfrågor. Dessutom behövs bättre utvärdering av den information och utbildning som riktas till barn och ungdomar.
Läs vidare