Istället för att skylta med tobaken har nu affärerna en lista eller katalog där tobaksprodukterna finns uppräknade. Den som vill handla tobak får titta på listan och kan sedan fråga efter den produkt han eller hon vill köpa. Tobaken förvaras i neutrala skåp eller automater.

Tidningen Borgåbladet rapporterar att butikerna hittills mest mött positiva reaktioner från kunderna på nyordningen. Tidningen rapporterar från butiken S-Market i Lovisa där kunderna mest är förvånade och undrar vart tobaken tagit vägen. Butikschef Riitta Räsänen säger att responsen den första dagen varit mest positiv och att det för deras del inte inneburit några extra utgifter eller arbetstid, förutom kostnaden för automaterna där tobaksprodukterna finns.

Länk till Borgåbladets artikel.

Läs vidare