Även regelbunden användning av e-cigaretter ökar snabbt bland barn i Wales. Sedan 2013 har regelbunden användning (minst en gång i veckan) i åldrarna 11-16 år nästan fördubblats, enligt den nya studien. I genomsnitt 2,7 procent använder e-cigaretter regelbundet. I åldrarna 15-16 år är 5,7 procent regelbundna användare.

Forskarna ser i materialet inga bevis för att e-cigaretter är en inkörsport till tobaksrökning, snarare verkar det vara tvärtom i denna studie. Många använder både tobakscigaretter och e-cigaretter, men det är vanligare att ha använt tobakscigaretter först. 41,8% av dagliga tobaksrökare var även regelbundna e-cigarettanvändare.

Även bland barn som aldrig har rökt tobakscigaretter blir e-cigarettanvändning snabbt vanligare.

E-cigaretter innehåller vanligen nikotin, som bland annat är beroendeskapande. Hos personer under 25 år pågår fortfarande hjärnans mognad och de är därför särskilt känsliga för nikotinets effekter.

Forskarna anser att om nuvarande utveckling fortsätter så kommer e-cigarettanvändning bland unga att bli ett folkhälsoproblem i sig, alldeles oavsett om e-cigaretterna är en inkörsport till tobak eller ej. De framhåller att den snabba ökningen av e-cigarettanvändningen bland barn i Wales visar att dessa produkter är lättåtkomliga och exponeras mycket för unga. Trots att det finns restriktioner mot att sälja e-cigaretter till minderåriga i Storbritannien så är produkterna lätta att få tag på, inte minst på internet.

Diagrammet nedan visar experimenterande samt regelbunden användning med och av e-cigaretter och vanliga cigaretter i olika årskurser i 87 skolor i Wales.

bmjopen-2017-February-7-2--F1.large

Läs vidare