Bakgrunden är att inte minst barn och ungdomar nås av marknadsföring av tobak och alkohol via bl.a. hemsidor och sociala medier på Internet och TV-sändningar från programföretag som inte sänder från Sverige.

Lagarna om marknadsföring av alkohol och tobak är inte fullt ut anpassade till den snabbt föränderliga medieverkligheten. Det är exempelvis svårt för myndigheterna att utöva tillsyn över marknadsföring och försäljning av tobak och alkohol via internet och se till att åldersgränser och andra regler följs.

Regeringen vill nu att den särskilda utredaren

  • kartlägger omfattning, inriktning och former av digital marknadsföring av alkoholdrycker som riktar sig till konsumenter.
  • kartlägger i vilken omfattning barn och ungdomar exponeras för marknadsföring av alkoholdrycker och tobak via digitala medier och tv (inklusive beställ-tv) samt klarlägger vilka metoder som används.
  • analyserar förutsättningarna för att bedriva central tillsyn av gällande regler för marknadsföringen av alkoholdrycker och tobak.
  • utreder hur tillsyn av e-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsumenter bör bedrivas och om ålderskontrollen behöver säkerställas.

Läs hela utredningsuppdraget!

Läs vidare