Det är det statliga järnvägsbolaget DSB, banverket Banedanmark och det privata bolaget Arriva som enats om att införa rökfria utemiljöer på stationerna.

Det bärande motivet för beslutet är hälsoskäl, varken tågpassagerare eller anställda i järnvägsbolagen ska behöva andas in andras tobaksrök i väntan på tåg eller i arbetet på stationsområdena.

Rökförbudet medför också ekonomiska fördelar. Hittills har omkring 25 000 cigarettfimpar dagligen fått städas bort från perrongerna till en kostnad av 50 000 kronor per dag.

En kundundersökning 2012 visade att en majoritet av tågpassagerarna föredrar rökfria perronger.

Året efter genomförde Kraeftens Bekaempelse, den danska motsvarigheten till Cancerfonden, en undersökning där 56 procent av de tillfrågade uppgav att de utsatts för passiv rökning på perrongerna.

För städpersonalen medför rökförbudet att de slipper komma i kontakt med fimparnas innehåll av tungmetaller som bly och kadmium och andra cancerframkallande substanser.

Läs vidare