Det är ett etablerat vetenskapligt faktum att butiksreklam för vanliga cigaretter påverkar unga så att risken att de börjar röka blir större. Men tidigare har ingen studie undersökt om samma sak gäller för e-cigaretter. Detta ville forskarna vid University of Stirling, Skottland, ändra på. Inte minst därför att allt fler butiker skaffar speciella hyllor och annan utrustning för att göra e-cigaretterna och deras reklam väl synliga i affären. Många av affärerna placerar också, konstaterar forskarna i den skotska studien, e-cigaretthyllorna nära godis och andra varor som unga ofta är intresserade av.

Undersökningen genomfördes 2015 som en enkätstudie vid fyra skolor på olika håll i Skottland. Tre fjärdedelar av 11-18-åringarna kände till e-cigaretter, en femtedel hade prövat dem och ytterligare åtta procent svarade att de tänkte pröva att röka e-cigarett under det kommande halvåret.

Bland barn som hade sett butiksreklam för e-cigaretter var det ungefär dubbelt så vanligt som bland övriga att ha testat e-cigaretter eller ha för avsikt att göra det.

Det skotska parlamentet har nyligen beslutat om en åldersgräns på 18 år för e-cigaretter, men den nya lagen förbjuder inte marknadsföring i butikerna. Forskarna bakom studien framhåller att deras resultat visar att det är viktigt att diskutera butiksreklamen för e-cigaretter eftersom den ökar risken att unga använder dem. E-cigaretter är fortfarande en relativt ny produkt och de långsiktiga hälsoeffekterna är ännu okända. Det finns även en risk att de kan bli en inkörsport till vanliga cigaretter.

E-cigaretter marknadsförs ofta som hjälpmedel för vuxna rökare att sluta röka och minska sina hälsorisker.

– Vi måste balansera de möjliga fördelarna med att få vuxna rökare att välja e-cigaretter mot behovet av att skydda barn från att lockas in i e-cigarettanvändning, säger professor Sally Haw, en av forskarna bakom studien.

Undersökningen har publicerats av den vetenskapliga tidskriften BMC Public Health.

Läs vidare