Britt Dahl-Jansson ( till vänster på bilden) och Maria Schöld talar med stor entusiasm om de höstmånader 2014 som nu ligger framför dem. Projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT, går in i en ny fas och de två projektledarna kommer att resa runt i landet tillsammans med tobaksexperterna Margareta Haglund och Sara Sanchez Bengtsson. De kommer att möta nyckelpersoner på områdena folkhälsa respektive barns rättigheter.

– De två områdena samverkar väldigt bra och genom att vi knyter ihop dem så når vi dubbelt så många, säger Maria Schöld.

BRiT handlar om att lyfta fram barnperspektivet i tobaksfrågan och bygga broar mellan barnrättskonventionen och tobakskonventionen. Barnets bästa ska vara i främsta rummet i alla frågor som rör barn. Det är grundstenen i FN:s konvention om barnets rättigheter, en konvention som nu fyller 25 år. WHO:s ramkonvention om tobakskontroll,WHO Framework Convention on Tobacco Control, handlar om hur länderna ska kunna skydda sina barn, ungdomar och vuxna mot lidande och död p.g.a. tobak.Sverige är ett av alla de länder som undertecknat båda dessa konventioner, som alltså ska prägla vår politik och vårt samhälle.

Tobaksfakta har fått ekonomiska medel från Folkhälsomyndigheten till projektet där en viktig del är en analys av barnrättsperspektivet i tobaksfrågan genom att fokusera på 13 artiklar i tobakskonventionen. En annan mycket viktig del är att nå ut med diskussionen i landet genom ett samarbete med landsting, regioner och kommuner. I fem pilotlän arrangeras under november-december workshops för inbjudna nyckelpersoner. Britt och Maria ser fram emot turnén med stor förväntan.

– Gensvaret ute i landet har varit mycket större än vi hade vågat vänta oss. Pilotlänen var klara redan före sommaren och ytterligare fem står på väntelista för att få vara med och arrangera workshops, berättar Britt.

– Det är lätt att engagera människor i de här frågorna. Barn berör alla och det är lätt att se kopplingarna mellan tobaksarbetet och frågorna om barns rättigheter.

Britt har tidigare bland annat arbetat med barnfrågor vid Statens folkhälsoinstitut, där hon jobbade i 12 år. Hennes roll i projektet är att hålla kontakt med intresserade län, regioner, landsting och kommuner och planera samarbetet med pilotlän och andra.

Maria är jurist och har arbetat mycket med frågor om barnets rättigheter, bland annat med implementering av barnrättskonventionen i landsting och kommuner. I BRiT-projektet jobbar hon med den barnrättsliga analysen av tobakskonventionen.

– Det jag nu har lärt mig om tobaksfrågan har gett en extra dimension till mitt engagemang för barns rättigheter. Jag brinner för att beslutsfattare och andra nyckelpersoner ska förstå att konventionerna måste genomsyra hela samhället, säger hon.

Torsdag 6 november är det premiär för workshop-turnén. Då arrangeras en workshop i Nyköping i samarbete med Sörmlands läns landsting. Måndag 10 november är det dags för nästa workshop, denna gång i Eslöv, i samarbete med Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kunskapscentrum Barnhälsovården, Region Skåne. Sedan går turnén vidare till Jönköping onsdag 19 november, i samarbete med Landstinget i Jönköpings län. Torsdag 27 november är det dags för en workshop i Östersund i samarbete med Jämtlands Läns Landsting och Regionförbundet Jämtlands län. Turnén avslutas tisdag 2 december med en workshop i Göteborg,i samarbete med Göteborg Stad Social Resursförvaltning och Angereds stadsdelsförvaltning.

Här hittar du kontaktuppgifter till Britt Dahl-Jansson och Maria Schöld.

Läs vidare