Det finns sedan tidigare en lång rad forskningsstudier som visar att risken för att unga ska börja röka ökar om de ser mycket rökning på bio och TV. I USA har det diskuterats om en delförklaring skulle kunna vara att rökning förekommer mest i vuxenfilmer och att dessa samtidigt innehåller annat – t ex sex och våld – som enligt denna teori skulle kunna bidra till att öka risken för att ungdomar testar cigaretter.

Därför undersökte forskarna i den nya studien bl.a. om det spelade någon roll om ungdomarna sett rökscener i ungdomsfilmer (PG-13) eller vuxenfilmer (R). Sammanlagt 6522 amerikanska ungdomar i åldrarna 10-14 år deltog. De följdes med hjälp av intervjuer var åttonde månad. Tre intervjuer gjordes. Forskarna hade räknat antalet rökscener i över 500 populära och aktuella filmer. Genom att registrera hur många av dessa filmer varje deltagare sett, och hur många gånger, kunde forskarna räkna ut hur många rökscener varje deltagare sett.

Det visade sig att ungdomarna sett flest rökscener, i genomsnitt 275 under de två undersökningsåren, i ungdomsfilmer. I vuxenfilmer hade varje deltagare dessutom sett i genomsnitt 93 rökscener. Att ha sett många rökscener ökade som väntat risken för att själv börja röka och rökning i ungdomsfilmer hade lika stor påverkan som rökning i vuxenfilmer.

En av forskarnas slutsatser är att man skulle kunna minska antalet rökscener som yngre tonåringar ser genom att filmer med rökning i automatiskt klassas som vuxenfilmer. Detta skulle enligt beräkningar i studien kunna göra att arton procent färre ungdomar testar att röka.

Studien är publicerad i Pediatrics. Här är en länk till tidskriftens sammanfattning av studien.

Läs vidare