2013-06-28 06.34.47

Sverige är ett av alla de länder som undertecknat båda dessa konventioner, som alltså ska prägla vår politik och vårt samhälle. De två konventionerna är också utgångspunkten för ett projekt som Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – driver:Barnets rätt i tobaksfrågan.

Tobaksfakta har fått ekonomiska medel från Folkhälsomyndigheten till detta projekt, som syftar till att belysa WHO:s tobakskonvention ur barnrättsperspektiv. Vi vill bygga broar mellan konventionerna för att få en helhet.I projektet har vi gjort en analys av barnrättsperspektivet i tobaksfrågan genom att fokusera på 13 artiklar i tobakskonventionen. Vi arrangerar också workshops om dessa frågor för personer som arbetar med folkhälsa och/eller barnrättsfrågor.

Arbetet resulterar bland annat i material som kan användas i det fortsatta tobaksförebyggande arbetet, ett material som ska vara användbart både för politiker och på tjänstemannanivå. Vi kommer även att lansera materialet internationellt och räknar med att det kan bli banbrytande på ett hittills outvecklat område.

Läs vidare