Forskarna anser att denna ökade risk beror på att barn som ofta ser andra röka inte upplever cigaretter som hälsofarliga.

I en delstudie deltog 327 elever i sjätte och sjunde klass. De fick svara på frågor om rökvanor, antalet rökare i deras vardag och i vilka situationer de brukade se någon röka. Deltagarna lämnade också salivprov för mätning av kotininhalt (kotinin är en nedbrytningsprodukt av nikotin).

Här är en länk till tidskriftsartikeln om studien.

Läs vidare