Den 1 december blev Australien först i världen med standardiserade cigarettpaket där det enda som fångar blicken är stora varningsbilder på 75 procent av framsidans yta. På engelska kallas sådana förpackningar plain packaging och i Sverige används ofta den lite missvisande termen neutrala cigarettpaket. Som synes på bilden från Sydney är de nya, olivgröna paketen allt annat än neutrala. Förändringen är att färger och design som andas glamour eller andra lockande värden har bytts mot bilder av de hälsoeffekter som rökningen för med sig. Den nya lagen har införts trots ett starkt motstånd från tobaksindustrin som bl.a. med hjälp av stämningar försökt stoppa åtgärden

I AFPs reportage berätta tobaksförsäljare i tidningskiosk att en del kunder ber att få de paket som de tycker har de minst obehagliga bilderna. Till de bilder som många helst undviker hör en som visar en fot där tårna förstörts av nedsatt blodcirkulation och en som visar ett barn som blivit sjukt av tobaksrök.

Stafford Sanders, som arbetar för den tobaksförebyggande organisationen Action on Smoking and Health Australia, förklarar att denna effekt har förutspåtts av forskarna. Studier har visat att avskräckande bilder och standardiserade paket gör cigaretterna mindre attraktiva, särskilt för ungdomar.

– Bilderna ska vara störande och uppseendeväckande. Då har de effekt, säger Stafford Sanders.

Andelen rökare i Australien ligger i dag på 15 procent och regeringen siktar på en sänkning till 10 procent fram till 2018.

– Om vi kan förhindra att unga människor börjar röka så är det en gåva för livet till dem, sade hälsominister Tanya Plibersek i ett uttalande dagen innan den nya lagen började gälla.

Läs vidare