Rökning i skolans lokaler och på skolgården är som bekant sedan länge förbjuden enligt tobakslagen. Sedan förra året har kommunanställda i Arvika rökfri arbetstid. ””Tobaksfri skoltid” är nästa steg i processen och är en viktig del i det förebyggande arbetet för en god hälsa och skolmiljö för både elever och skolpersonal”, skriver Arvika kommun på sin hemsida.

– Vi vill ha tobaksfria skolor och då får man inte snusa heller. Det här hänger ihop med att vi vill ha ett friskare Arvika, säger Carin Hedengård, gymnasiechef i Arvika kommun, till GT.

Kommunen har tagit fram en policy som förklarar tankarna med tobaksfri skoltid och hur skolorna kommer att arbeta med detta mål. Om en elev trots förbudet röker eller snusar under skoltid ska skolpersonal, enligt policyn, informera om förbudet, uppmana eleven att fimpa eller spotta ut snuset samt informera elevens vårdnadshavare. Om en elev bryter mot policyn vid upprepade tillfällen kallas elev och vårdnadshavare till skolan för ett samtal.

En viktig del av arbetet med tobaksfri skoltid är att såväl personal som elever kommer att erbjudas tobaksavvänjningsstöd.

Nu vid terminsstarten kommer alla högstadie- och gymnasieelever i kommunen att få lyssna på en föreläsning med Niklas Odén, sakkunnig i tobaksfrågor, om tobak och tobaksfri skoltid.

Läs vidare