På 2012 års lista över förbjudna och misstänkta substanser inom idrottens finns nikotin med. Wada kommer att starta ett övervakningsprogram för nikotin. Enligt Wadas vice ordförande, idrottsläkaren Arne Ljungqvist, är det främst snus och annan muntobak som antidopningsbyrån vill hålla koll på.

– Nikotin har varit på tapeten länge, säger han till nyhetssajten eurosport.se

Genom övervakningsprogrammet kommer Wada att försöka upptäcka om det finns användningssätt när det gäller nikotinet som kan ses som otillåten ur dopningssynvinkel. Wada vill ta reda på hur nikotin påverkar prestationen och vilka konsumtionsmönster som finns bland idrottare.

Riksidrottsförbundet skriver i sina Riktlinjer för tobak och alkohol att snusning ökar både bland män och kvinnor inom idrotten. Analyser i samband med dopingprover har visat att 30 procent av prover från män och 15 procent av prover från kvinnor innehåller spår av nikotin. Huvudparten av detta nikotin kommer sannolikt från snus, som ger höga nikotinhalter och är starkt beroendeskapande.

Wadas webbsajt

Läs vidare