Sedan 1992 är det förbjudet för andra EU-länder än Sverige att tillåta försäljning av snus. Då trädde ett EU-direktiv i kraft som förbjöd snus, men Sverige fick ett undantag. I Danmark har snusförsäljningen trots förbudet fortsatt.

EU-kommissionen har flera gånger och i allt mer kraftfulla ordalag krävt att Danmark ska följa direktivet och stoppa snusförsäljningen. Kommissionen varnade länge för att saken annars skulle komma att få prövas av EU-domstolen. I somras stämde kommissionen till slut Danmark inför EU-domstolen.

Den danska regeringen har beslutat att göra som EU-kommissionen säger och har lagt fram ett lagförslag om att följa EU:s regler. Men regeringen fick från början inte tillräckligt stöd i folketinget för den nya lagen. Bland motståndarna fanns Venstre som tyckte att frågan borde få prövas av EU-domstolen. Nu har Venstre ändrat sig vilket innebär att lagförslaget kan gå igenom.

Hälsominister Nick Hækkerup (S) är lättad över detta och säger till Jyllands-Posten:

– Nu slipper vi rättssaken. Det är bra, för vi skulle haft ett riktigt dåligt rättsligt läge.

Läs vidare