Andelen illegala cigaretter av hela den konsumerade mängden cigaretter i Storbritannien har sjunkit från 11 procent året 2009/10 till 9 procent 2010/11.

Motsvarande siffror för smugglad tobak till handrullade cigaretter var 28 procent 2010/11 jämfört med 42 procent 2009/10.

– Den fortsatta minskningen av tobakssmugglingen är en god nyhet för den brittiska ekonomin, säger Deborah Arnott, generalsekreterare i ASH, Action on Smoking and Health. Ännu en gång visar det sig att det inte finns skäl för att sätta tro på tobaksindustrins propaganda om att höjda tobaksskatter, exponeringsförbud, varningsbilder och neutrala cigarettpaket ökar tillströmningen av illegal tobak.

Punktskatten på tobak höjdes i 2010 års budget med vad som motsvarar inflationen, plus en procent. I budgeten för 2011 gjordes en ny höjning motsvarande inflationen, plus 2 procent.

Tobaksbranschens reaktion blev att varna för att den största skattehöjningen på tio år bara erbjöd ytterligare stimulans för dem som ägnar sig åt handel med illegal tobak.

­– Som vanligt visade sig att den prognosen var felaktig, säger Arnott.

Läs vidare